Privacy

Privacy verklaring Prosim Natural Health Praktijk

Prosim Natural Health Prakijk hecht waarde aan jouw privacy. Wanneer je persoonlijke gegevens aan ons verstrekt worden deze gegevens door ons vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt. 

Prosim Natural Health Prakijk, gevestigd aan Vijzelweg 57, 8243PM Lelystad, ingeschreven onder KvK-nummer: 69931461, BTW-id: NL001403113B98, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS
Sandra Bruins | Prosim Natural Health Praktijk
Vijzelweg 57, 8243 PM Lelystad
06-34880701 | info@Prosim-praktijk.nl
www.prosim-praktijk.nl

Sandra Bruins is de Functionaris Gegevensbescherming van Prosim Natural Health Prakijk. Zij is te bereiken via info@prosim-praktijk.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Prosim Natural Health Prakijk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres (indien je gebruik maakt van de online diensten en/of producten van Prosim Natural Health Prakijk)
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
• Locatiegegevens 
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website
• Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
• Lijst met contactgegevens van de klant via een app
• Internetbrowser en apparaat type
• Bankrekeningnummer (alleen inzichtelijk bij overboeking, NIET bij onze ideal en pinbetalingen)

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@prosim-praktijk.com, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
 Prosim Natural Health Prakijk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het beantwoorden van contactverzoeken. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Het afhandelen van jouw betaling. 
• Verzenden van tips, online diensten en informatie.
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
• Om goederen en diensten bij je af te leveren.
• Prosim Natural Health Prakijk analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 
• Prosim Natural Health Prakijk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Prosim Natural Health Prakijk maakt GEEN gebruik van geautomatiseerde verwerkingen op basis waarvan besluiten genomen worden over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Prosim Natural Health Prakijk) tussen zit. 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Prosim Natural Health Prakijk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

1. GEGEVENS DIE WIJ BEWAREN VAN BELANGSTELLENDEN OF POTENTIËLE KLANT/CLIËNT
Voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en alle gegevens in het 5 pagina tellende anamnese formulier die van te voren wordt toegezonden om retour, via mail, deze te verwerken voor het intake gesprek en het opstellen van een behandelplan voor de zorgverzekeraar. Naast het anamnese formulier wordt er ook een privacy verklaring en een behandelovereenkomst meegestuurd. Mocht het gaan om een jongere onder de 16 jaar, dan moet er ook per bezoek een toestemmingsformulier ondertekent worden. Deze gegevens worden bewaard in een beveiligd mailprogramma. Bewaartermijn van deze cliëntendossier is maximaal 20 jaar. Reden voor opslaan van deze gegevens is, zodat we contact met je kunnen opnemen en onderhouden en je kunnen voorzien van tips en informatie met betrekking tot onze specialisme en dossiervoering. 

Bij aanvragen en gebruik maken van onze digitale dienstverlening zoals gratis weggevers, nieuwsbrieven online trainingen en andere online producten, verzamelt het programma dat wij hiervoor gebruiken een aantal gegevens zoals, je IP-adres, browser/apparaat-type en je locatie. Wij slaan deze gegevens zelf NIET op. Ze zijn enkel voor ons inzichtelijk tot het moment waarop je je afmeld voor de betreffende digitale dienst. Deze gegevens worden verwerkt om je te kunnen voorzien van tips, online diensten en informatie die voor jou interessant kan zijn, of waarvoor je je nadrukkelijk hebt aangemeld.

GEGEVENS DIE WIJ BEWAREN VAN ONZE KLANTEN/CLIËNTEN
Voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens. (Indien relevant voor de overeenkomst registreren we ook je bedrijfsnaam en/of KvK-nummer. Of dat van je werkgever wanneer deze de opdracht aan ons verstrekt.) Deze gegevens worden bewaard op een beveiligd USB en op papier in een vergrendeld kantoor. De bewaartermijn voor deze gegevens is 20 jaar. Reden hiervan is dat we volgens de Belastingwet verplicht zijn deze gegevens gedurende de genoemde periode op te slaan. Daarnaast bewaren we je gegevens zolang dat relevant is om, zodat we contact met je kunnen opnemen en onderhouden ten bate van het uitoefenen van onze dienstverlening. 

Wanneer je gebruik maakt van onze digitale dienstverlening zoals online trainingen en andere online producten, verzamelt het programma dat wij hiervoor gebruiken een aantal gegevens zoals, je IP-adres, browser/apparaat-type en je locatie. Wij slaan deze gegevens zelf NIET op. Ze zijn enkel voor ons inzichtelijk tot het moment waarop je je afmeld voor de betreffende digitale dienst. Deze gegevens worden verwerkt om je te kunnen voorzien van tips, online diensten en informatie die voor jou interessant kan zijn, of waarvoor je je nadrukkelijk hebt aangemeld. 

Bij beveiligde betaling via een rechtstreekse overschrijving per bank, is het bankrekeningnummer dat je gebruikt voor ons inzichtelijk via online bankieren. Betaal je via een beveiligde Sumup pin dan hebben wij geen inzage in je bankrekeningnummer. De transactie verloopt dan via een derde partij. Deze partijen hebben wij zorgvuldig geselecteerd om een veilige verwerking van jouw persoonsgegevens zo optimaal mogelijk maken.

Persoonsgegevens die worden vastgelegd in een contract worden net als de facturen 7 jaar bewaard, vanwege op de overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden en privacyverklaring waarvoor akkoord moet kunnen worden aangetoond. 

Overige contactgegevens en documenten met persoonsgegevens worden indien je geen klant bent geworden na een jaar vernietigd. Indien je wel klant bent geworden worden deze aanvullende gegevens 20 jaar na beëindiging van je traject bij ons vernietigd. Je mailgegevens worden bewaard in een beveiligd mailprogramma (roundcube) en indien je klant bij ons bent tevens in een vergrendelde digitale werkomgeving (telefoon en harde/USB schijf). 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Prosim Natural Health Prakijk verkoopt jouw gegevens NIET aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van ons, (MailChimp, Google Analytics, Beautyfile boekhouder en administratie) sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Prosim Natural Health Prakijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

In uitzonderlijke gevallen en indien je ons daar nadrukkelijk toestemming voor hebt verleend, plaatsen we je naam en aangeleverde foto bij een testimonial over onze diensten/producten op de website. Het testimonial met naam en foto dat door jouw of met jouw goedkeuring tot stand is gekomen, heeft als doel om belangstellenden op betrouwbare wijze te informeren over de gebruikerservaringen met de aangeboden dienst of het aangeboden product. Prosim Natural Health Prakijk vraagt altijd vooraf jouw toestemming voor het plaatsen van deze informatie. 

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN
Prosim Natural Health Prakijk gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Prosim Natural Health Prakijk gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. De cookies die jouw surfgedrag bijhouden, worden door Prosim Natural Health Praktijk niet gebruikt om op maat gemaakte content en advertenties te kunnen aanbieden.

Bij jouw bezoek aan onze website informeren we je over het actuele gebruik van deze cookies en vragen we je toestemming voor het plaatsen ervan. Meer informatie hierover vind je in ons Cookiebeleid. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

JE GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account, zoals bijvoorbeeld in MailChimp als nieuwsbrief. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen of langs te komen om deze gegevens persoonlijk op te halen voor verdere verspreiding door jou zelf. 

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@prosim-praktijk.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart of gebruik de KopieID app van de Rijksoverheid. Dit ter bescherming van je privacy. Prosim Natural Health Prakijk zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Prosim Natural Health Prakijkwil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Prosim Natural Health Prakijk neemt de bescherming van jouw gegevens erg serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Het versturen en ontvangen van persoonsgegevens gebeurt enkel middels persoonlijk contact of via een beveiligde SSL verbinding (te herkennen aan het slotje in de URL-balk).  
Prosim Natural Health Prakijk, 25 mei 2018

MET BETREKKING TOT AVG EN UW VEILIGHEID

Als therapeut ben ik verplicht om te voldoen aan de AVG regels. Dat houdt ook in dat ik een register AVG van verwerkingsactiviteiten bijhoudt (Register verwerkinsactiviteiten AVG). Ook wijs ik mijn cliënten erop dat ik gebruik maak van diverse protocollen, waaronder protocol melden datalek

Datalek protocol  en Meldpunt datalekken AVG 

Maar ook huiselijk geweld. Ook hier is een protocol voor en wel

Meldcode huiselijk geweld

Uiteraard worden incidenten ook gemeld. Hiervoor is de VIM een onderdeel van de AVG. Voor de VIM wordt bedoeld

Veilig Incidenten Melden

Prosim Natural Health Prakijk, 25 mei 2018

Cookies