CAT-GAT-BAT

CAT Complementair

Een CAT-therapeut belooft te handelen naar deze beroepscode (CAT Vergoedbaar)

Een CAT-therapeut handelt altijd naar het welzijn van de cliënt. In geen enkel geval worden behandelingen gegeven,producten voorgeschreven of therapieën toegepast met de intentie de cliënt schade te berokkenen op wat voor manier dan ook

Een CAT-therapeut is zich bewust van een relatie tussen de alternatieve therapeut en de cliënt en honoreert en respecteert deze altijd. In geen enkel geval worden behandelingen gegeven, producten voorgeschreven of therapieën toegepast die in
strijd zijn met de Nederlandse wet.

Indien een CAT-therapeut constateert dat de cliënt een niet-gediagnosticeerde aandoening heeft, raadt de CAT-therapeut de cliënt aan een bezoek te brengen aan een reguliere arts.

Persoonlijke informatie die een cliënt geeft aan een CAT-therapeut wordt door de alternatieve therapeut als vertrouwelijk behandeld.

Een CAT-therapeut respecteert het Collectief Alternatieve Therapeuten

CAT heeft als grootste beroepsorganisatie in het alternatieve veld een verantwoordelijkheid in het borgen van kwaliteit en in het structuren van de alternatieve sector. De erkenning op hbo-niveau (hbo-conform) van Vergoedbare CAT-therapeuten is inzichtelijk: de minimale instroomeis voor Vergoedbare CAT-therapeuten is een 3 jarige alternatieve hbo-opleiding, deze therapeuten voldoen aan de PLATO norm. CAT staat als kwaliteitsbewaker in voor de professionaliteit van de alternatieve beroepsbeoefenaren en draagt er zorg voor dat de beroepsmatige kennis van deze solistische hbo-zorgprofessionals up te date blijft.

Als CAT therapeut valt Sandra onder Wkkgz-klachtenrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. 

CAT 2021

GAT Klachtenregistratie

GAT-BEROEPSCODE

GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Tevens werkt Sandra volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode.

In deze beroepscode wordt omschreven hoe een professioneel en redelijk handelend alternatieve of complementaire therapeut zich dient te gedragen terwijl deze in functie is. De GAT-beroepscode is geen verzameling van ‘strenge’ voorschriften maar bestaat uit handige tips en richtlijnen voor een professionele praktijkvoering.

De eisen zoals ze gesteld worden in deze beroepscode zijn haalbaar voor elke professionele complementaire therapeut in Nederland, ongeacht discipline of opleidingsniveau. Het gaat er niet om dat een therapeut perfect is, het gaat er simpelweg om dat deze zich in de praktijk gedraagt zoals dit van een redelijk handelend en professioneel therapeut verwacht mag worden. Regels instellen ‘om regels in te stellen’ is niet interessant, als er wel regels komen dan moeten deze ook haalbaar en zinvol zijn. En dat is het doel van de GAT-beroepscode: het verbeteren van de beroepsgroep in het algemeen belang.

- Screening
- De CAT commissie screent de therapeut op competentie en betrouwbaarheid
- Licentie erkend alternatief therapeut (Vergoedbaar) voor het resterende   
  kalenderjaar (pdf), aangepast op jouw werkveld
- Met de virtuele licentie garandeert het CAT je kwaliteit voor een jaar aan je klanten.
  het resterende kalenderjaar lidmaatschap van het CAT (juridische voorsprong)

Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie gatgeschillen.nl
Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer
informatie zie: gatgeschillen.nl/beroepscode/

GAT geschillen

BAT verzekering Beroepsverzekeraar Aanvullende Therapeuten

Onderdeel van de erkenning als Vergoedbare CAT-therapeut is afnemen van een BBA Beroeps- Bedrijfs- en productaansprakelijkheidsverzekering bij de BAT (Beroepsverzekeraar Aanvullende Therapeuten). Als therapeut heeft Sandra een beroeps-bedrijfs- en productaansprakelijkheidsverzekering die alle aspecten van het therapeutschap dekt: de polis is met zorg op maat gemaakt voor CAT-therapeuten. De BAT polis heeft een volledige Wkkgz dekking en tuchtrecht dekking. BAT is een Nederlandse tussenpersoon in verzekeringen met een vergunning van de AFM. 

BAT verzekeringen

Cookies